Articles Comments

Engehaven Velforening » Engehaven - historie, Featured » Enghavehuset

Enghavehuset

Bildet er hentet fra flickr.com/photos/bevaring

Enghavehuset ble oppført på Enghavetunet/Enghavejordet på slutten av 1700-tallet.

Huset er et typisk våningshus fra sjømanns- og småbrukermiljø på kyststripa av Agder på slutten av 1700-tallet. Folkene i Enghaven drev småbruk ved siden av sjømannsyrket eller arbeid på skipsverftene.

Bygningen har symmetrisk fasade med en stue på hver side av gangen. Kjøkken og kammers er bakenfor. Inspirasjon er hentet fra større velstandshus, men dimensjonene er mindre. Dører og listverk er fint uført. Grunnflate er 60m2. Byggestilen er ikke egen for kyststrøkene, den ble også brukt langt innover i landet. Det er en typisk representant for byggemåten av gårdsbebyggelse i Aust-Agder på 1700-tallet; midtgangshus med såkalt avfallende tak med bjelker rundt hele. Enghaven er en plass som er utgått fra gården Songe, og ble bygget i 1770-åra.

På Enghaven hørte det til brønnhus, uthus og fjør, og noen mål dyrket mark. Jordbruket og fedriften var typisk bierverv, mannen var sjømann eller hadde arbeid på verftene i nærheten. Stedet lå under Tromøy sogn og Austre Moland prestegjeld i gammel tid.

Tidligere fylkeskonservator Albert Ugland hadde en visjon som tok form allerede i 1930-åra om å etablere Aust-Agder tunet der alle hustyper skulle være representert. Resultatet ble ikke helt etter visjonen, men takket være hans iherdige innsats ble Enghavehuset ble forært av Arendal Fossekompani til Aust-Agder Muséet i 1950-åra, og ble flyttet til muséets eiendom på Langsæ i 1953 (lenge før muséet ble oppført der). Innredningsarbeider ble gjennomført sommeren 1971. Ca 300.000 kroner ble samlet inn for flyttingen.

AAKS har lagt ut bilder av huset og flyttingen på Flickr: http://www.flickr.com/photos/bevaring/.

Skipstømmermannen Halvor Johnsen ble født på Enghaven i 1818. Hans døtre var frk Jenny Johnsen og fru Gunborg Lewy. Jenny Johnsen ga en lang rekke gjenstander til museet som har hørt til det opprinnelige Enghavehuset.

Oppdatering 04.05.:
I forbindelse med bygging av nytt museum vil Enghavehuset være stengt for publikum frem til sommeren 2014. Arbeidet med nye museumsbygg starter i løpet av høsten 2011. Det opplyses også fra AAks at Enghavehuset fremdeles er under renovering. Det utvendige er nesten ferdig, men det gjenstår endel innvendig.

Mer info finnes også her: http://www.aaks.no/FullStory.aspx?m=34&amid=7808

Og her: http://www.arendals-tidende.no/index.cfm?event=doLink&famID=121079&frontFamID=38722

Kilder: Agderposten, AAks, AAks på Flickr

Comments

comments

Filed under: Engehaven - historie, Featured

Comments are closed.