Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Årsmøte i velforeningen 28.03.2011

Årsmøte i velforeningen 28.03.2011

Årsmøte mandag 28.03.2011.
Klokken: 19.30-2130.
Møtested: Enghaven Barnehage, www.enghaven.barnehageside.no

Årsmøtet behandler:
A. Godkjenning av møteinnkallingen
B. Godkjenning av årsberetning
C. Godkjenning av regnskap
D. Godkjenning av arbeidsplan og budsjett
E. Valg av styre og styreleder
F. Forslag om arbeidsprogram for kommende periode
G. Innkomne forslag (ingen mottatt innen fristen 27.02.)
H. Eventuelt

Forslag til arbeidsprogram for kommende periode:
– Jobbe videre sammen med Løkholmen Interesseforening
– Aksjon Rusken
– Lysløype (status, samt inngang til lysløype må avklares med kommunen)
– Registere velforeningen i Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret.
– Webkamera hos Barnehagen, rettet mot Enghavejordet
– Friske opp lekeplasser
– Rabattavtaler for betalende medlemmer i velet (strøm, forsikring, meglere, forbund, internett etc)
– Historier og bilder for publisering på hjemmeside
– Administrasjon av hjemmeside
– Veiforhold avkjørsel Engehaven.

Årsberetning 2010:
1) Styret har bestått av: Sverre Hansen (leder, avgått 20.09.2010 pga utflytting) Ruben Hansen (konstituert leder), Yngve-Harald Berntsen (kasserer og styremedlem), Terje Aasen (styremedlem), Ole Martin Thunes (styremedlem) og Carina Bergsand (styremedlem).
2) Styret har opprettet hjemmeside www.engehaven.no.
3) Styret har hatt 4 styremøter, i tillegg til flere samtaler og uformell kontakt i løpet av året.  Møtereferater legges ut på hjemmesiden.
4) Styret har arbeidet frem og vedtatt nye vedtekter for velforeningen, publisert her http://www.engehaven.no/?p=307. Vedtektene er også hengt opp på oppslagstavler i Sletteheia og Rolfsmyra.
5) Rusken aksjon, gjennomført 08.05.2010.
6) Løkholmen Interesseforening har hatt innlegg i Agderposten og Arendals Tidene i forbindelse med kommuneplanen 2011-2021, for å minne kommunen på tidligere innspill fra foreningen vedrørende friluftsområde på Løkholmen. Løkholmen Interesseforening består av representanter fra Engehaven vel, Vindholmen vel og Songe vel.
7) Fotball løkka har vært åpen i vinter. Avtale med Arendal snøservice om brøyting.
8 ) Kommunen har montert belysning i akebakken i Enghavejordet på oppfordring fra velet.

Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

Comments are closed.