Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Årskontingent 2011

Årskontingent 2011

Styret har jobbet med i 2010: Rusken, Løkholmen, løkka, vegkryss, webside.


  1. Rusken aksjon, gjennomført 8. Mai.
  2. Styret har jobbet med Løkholmen i samarbeid med Vindholmen vel og Songe vel. Da alle parter venter på regulerings planene fra kommunen har det ikke vært mye bevegelse.
  3. Fotball løkka har vært åpen i vinter. Avtale med Arendal snøservice om brøyting.
  4. Veiforhold avkjørsel Enghaven, Lysregulering, rundkjøring etc. Vi avventer tilbakemelding fra kontaktperson i Statens Vegvesen, Harebakken for å få et møte    med dem i januar.
  5. Styret har opprettet en web side for info og framheve Engehaven. www.engehaven.no
  6. Gjennomført 4 styremøter i år.

Det er viktig at alle betaler kontigent da dette er eneste inntekt til Enghaven vel.

Giro kan lastes ned her: 2011 Kontingent Enghaven

Årsmøte i 2011  vil bli avholdt i Mars/ April. (dato kommer senere)

Innkalling med saksliste kommer i mars. Saker som skal opp i årsmøtet må være levert inn til styret innen 27. Februar 2011.

OBS :

Når årskontingenten betales vær grei og sett på navn og adresse.    1. februar 2011.

M.v.h.

Styret


Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

Comments are closed.