Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Forlenging av lysløype til Engehaven

Forlenging av lysløype til Engehaven

Status fra Stærk & Co per 16.12.2010:

Håpet, og utgangspunktet, var ferdigstillelse før jul, men prosjektet kom i gang noe sent i høst.

Vei er planert og master er satt opp frem til Fossbekk. Belysning fullføres i løpet av noen uker for denne strekningen. Resten av strekningen er grovplanert, og er tilgjengelig for lastebil og maskiner for å sette opp stolper.

Mastene for resten av strekningen settes opp fortløpende. Opprydding fullføres når våren kommer. Endelig ferdigstillelse sannsynligvis mai/juni 2011, avhengig av været.

Etter oppfordring fra Engehaven Vel/Yngve til bygartner, er det er også satt opp ekstra mast i bakken bak barnehagen.

21.11.2010:
Fra Agderposten.no: Ny lysløype ved Enghaven.

Det skal nå opparbeides nye lysløype og turvei mellom Enghaven og den eksisterende lysløypa som går fra Birkenlund.I den forbindelse innbys entreprenører til konkurranse på opparbeidelse av løypa.

Lengden på det hele er 2.420 meter. Torsdag blir det felles befaring der løypa skal gå og kontaktpersonene finnes hos Stærk & Co i Havnegata i Arendal. Enghaven som ligger rett ved Vindholmen og Krøgenes, har etter hvert blitt et stort boligområde med mange felt – Rolfsmyra, Vindholmheia, Engefjell og sletteheia – så her bor det hundrevis av mennesker som nok vil sette pris på den belyste turveien innover skogene.

Kart over lysløype trasé fra Engehaven til eksisterende løysløype (Fra Arendal Kommune).

http://www.agderposten.no/article/20061228/LOKAL8/112280089

Fra Agderposten 09.06.2010 på side 10 & 11: http://eavis.agderposten.no/index.php?s=2682&p=85103&a=252918&showarrow=true

Bildet er fra leirin-skiloyper(.)no

Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

One Response to "Forlenging av lysløype til Engehaven"

  1. Oppkjøring av lysløyper utføres av Arendal Kommune. Kommunen legger ut info om dette her: http://arendal.kommune.no/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/