Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Kantklipping

Kantklipping

Vi har hyret Vaktmester Markussen til å klippe plenen på lekeplassen på Rolfsmyra og å ta kantklipp langs veien opp fra Kystveien til fotballbanen på Engefjell. Dette er en prøveordning i år. Fungerer det greit kan ordningen bli utvidet til å gjelde flere områder, så sant økonomien tillater det.»

Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

Comments are closed.