Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Året som har gått, juletrær og kontingent

Året som har gått, juletrær og kontingent

Styret ønsker alle gamle og nye medlemmer et godt nytt år!

Nå er vi godt i gang med 2014 og styret trenger noen flere medlemmer. Er det noen som er interessert, så ta kontakt med leder Ståle Almenning i Vindholmheia 42b, eller på tlf. 93008980.

Årsmøtet blir onsdag 12. mars 2014 kl. 19.00 i Engehaven barnehage. Forslag til saker som skal opp i årsmøtet, må innleveres til styret innen mandag 4. mars.

Giro for innbetaling av årskontingent er delt ut til alle husstandene i vellet. Betalingsfrist er 28. februar 2014. Vær grei å merk hvem innbetaler er.

Hva styret har jobbet med i denne perioden

Styret har

  • Avholdt 2 møter + 2 telefonmøter
  • Avholdt Ruskenaksjon 2013

 

Med god dugnadsinnsats ble fotballbanen ved Engefjell ryddet for ugress, banen fikk ny grus og området rundt ble ryddet for kvist. Takk for fin dugnad til dere som stilte opp!

Engehaven vel inviterte Songe vel og Vindholmheia vel til befaring av skolevei sammen med Arendal kommune. Den 23. mai stilte Ole Jørgen Etholm og Johnny Nævisdal fra kommunen og Ståle Almenning fra Enghaven vel. Befaringen gikk fra Songe Torv, via Songe terrasse og gangveien til Engehaven, krysset til Slettheia, inn Vindholmheia, snarveien til Rolfsmyra og tilbake via Kystveien.

Senere på sommeren kom det fotgjengerfelt over krysset Slettheia/Enghaven. Kommunen har mange mer prekære skoleveier å trafikksikre, men har notert seg behovene. Enghaven vel oppfordrer alle bilister til å være ekstra oppmerksomme og hensynsfulle når barn er på vei til og fra skolen.

2014

Styret vil jobbe med saker som kommer inn ved årsmøtet. Det vil bli satt opp henger til juletrær og til avfall fra Rusken-aksjonen.

Henger til juletrær står i krysset Engefjell/Slettheia i januar.

Dato for Ruskenaksjonen vil bli annonsert senere.

 

Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

Comments are closed.