Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Velforeningen » Årsmøte 2013

Årsmøte 2013

Årsmøte Engehaven vel.

Mandag 18. Mars

Kl 1830

Sted: Engehaven barnehave.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Godkjenning av årsmelding for 2012.
  3. Godkjenning av rekneskap 2012.
  4. Val.
  5. Medlemskontingent.
  6. Innkomne forslag.

Valg av styre.

Nåværende styre oppfordrer småbarnsforeldre til å stille opp for nærmiljøet og la seg velge inn i styret.

Ting som er aktuelle for styret er:

Vindholmen er et meget viktig og spennende prosjekt som vi har jobbet med og som har stor betydning for Engehaven.

Være talerør oppimot kommune, fylket og andre utbyggere.

Får vi ikke flere medlemmer inn i styret vil styret vurdere å legge velforeningen på is./ avslutte den.

Vennlig hilsen.

Styret

Inkallelse til Årsmøte 18 Mars 2013

Årsmelding 2012

Comments

comments

Filed under: Informasjon fra Velforeningen

Comments are closed.