Articles Comments

Engehaven Velforening » Løkholmen

Opprop: Badeplass på Løkholmen!

Opprop: Badeplass på Løkholmen!

Løkholmen Interesseforening har hatt innlegg i Agderposten og Arendals Tidene i forbindelse med kommuneplanen 2011-2021, for å minne kommunen på tidligere innspill fra foreningen vedrørende friluftsområde på Løkholmen. … Read entire article »

Filed under: Løkholmen

Løkholmen Interesseforening leserinnlegg Agderposten 27.01.2011

Løkholmen Interesseforening leserinnlegg Agderposten 27.01.2011

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening kommuneplan perioden 2011 til 2021 … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

Løkholmen Interesseforening leserinnlegg Arendals Tidene 22.01.2011

Løkholmen Interesseforening leserinnlegg Arendals Tidene 22.01.2011

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening kommuneplan perioden 2011 til 2021 … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

Vil skilte byens snarveier

Vil skilte byens snarveier

ARENDAL: Skilting av «snarveier» for gående i byen er et av mange forslag som fremmes i den nye grøntsrukturplanen. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening til kommuneplan perioden 2011 til 2021. … Read entire article »

Filed under: Løkholmen

Høringsutkast til kommuneplan 2011-2021 – offentlig ettersyn

Høringsutkast til kommuneplan 2011-2021 – offentlig ettersyn

Arendal Kommune har lagt ut planforslag for perioden. Det vil avholdes åpent møte 11.01. 1900-2100 i Kulturhuset. Velforeningen stiller på dette møtet og håper også flere fra Engehaven har mulighet til å stille. … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen, Informasjon fra Velforeningen, Løkholmen

2008 Beboerne vil ha fylling til badeplass

2008 Beboerne vil ha fylling til badeplass

Beboerne vil ha fylling til badeplass. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2007 Vindholmen-ultimatum

2007 Vindholmen-ultimatum

Politikerne vipper frem og tilbake i synet på om det bør være boliger kloss i næringsområdet på Vindholmen. Nå får de kniven på strupen av utbyggerne: Uten boliger blir området liggende som i dag! … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2003 Arendal Industrier åpen for diskusjon

2003 Arendal Industrier åpen for diskusjon

ARENDAL: I dag møtes representanter for Vindholmen, Arendal kommune, Birkenlund barneskole, Birkenlund ungdomsskole, samt medlemmer fra Enghaven Vel, Songe Vel, Vindholmheia Sameie til et felles møte for å diskutere de ulike innspill for hvordan området kan utnyttes. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2003 Drømmer om badeanlegg i Tromøysund

2003 Drømmer om badeanlegg i Tromøysund

ARENDAL: Nærmiljøet drømmer om stort badeanlegg ved Løkholmen. Kommunen ønsker næringsvirksomhet på hele Vindholmen – og bare en mindre strand. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2003 Her forsvant 500 jobber

2003 Her forsvant 500 jobber

ARENDAL: I årevis har underskudd, konkurser og knuste drømmer preget industribedriftene på Vindholmen-området. Nå vil eierne ha en samling av de industrielle virksomhetene på Arendals østkant. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2001 Vindholmen omreguleres

2001 Vindholmen omreguleres

ARENDAL: Med kommunen, fylkeskommunen og SND i ryggen er Arendal Industrier i gang med å omregulere Vindholmen, som skal huse et nasjonalt komposittsenter. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

2000 Vil beholde små havnedistrikt

2000 Vil beholde små havnedistrikt

ARENDAL: Selv om trafikk- og industrihavnene i Aust-Agder kun har en omsetning på 8,5 millioner kroner bør fylket fortsatt satse på flere små havnedistrikt fremfor et stort. … Read entire article »

Filed under: I Nyhetene, Løkholmen

Møte i kommuneplanutvalget 17.mars 2010

Referat fra møte i kommuneplanutvalget 17.mars 2010 : … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen, Løkholmen