Articles Comments

Engehaven Velforening » Informasjon fra Kommunen

Ny parkering og adkomst til lysløypa

Ny parkering og adkomst til lysløypa

Kommunen bygger ny parkering med adkomst til lysløypa.  … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen

Høringsutkast til kommuneplan 2011-2021 – offentlig ettersyn

Høringsutkast til kommuneplan 2011-2021 – offentlig ettersyn

Arendal Kommune har lagt ut planforslag for perioden. Det vil avholdes åpent møte 11.01. 1900-2100 i Kulturhuset. Velforeningen stiller på dette møtet og håper også flere fra Engehaven har mulighet til å stille. … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen, Informasjon fra Velforeningen, Løkholmen

1985 Utbyggingsavtale Arendal øst

1985 Utbyggingsavtale Arendal øst

1985 utbyggingsavtale … Read entire article »

Filed under: Engehaven - historie, Informasjon fra Kommunen

Møte i kommuneplanutvalget 17.mars 2010

Referat fra møte i kommuneplanutvalget 17.mars 2010 : … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen, Løkholmen

Sikring av skolevei

Et krysningspunkt er med på listen over forslag til forbedringer. Ingen ulykker registert på dette punktet i perioden 1999-2007. Birkenlund skole, Usikker krysning Krysning av Engehavsveien ved Rolfsmyra PRI 2 manuskart til bystyret.xls – 20091009091834.pdf … Read entire article »

Filed under: Informasjon fra Kommunen